Welkom bij Re-trac! Fijn dat je er bent.

Wij, Re-trac, bieden naast re-integratie en jobcoaching vanuit Re-trac goed werk, ook Wmo zorg vanuit Re-trac fijn thuis.


Iedereen is welkom bij Re-trac. Zowel mensen met een kleine als een grote hulpvraag. We starten altijd met een kennismaking en een intake. Daarna zullen we binnen ons team bespreken of wij de juiste expertise in huis hebben om jou te helpen. En welk traject het meest geschikt is. Hierover gaan we open het gesprek aan.


Wij bieden een integrale hulpaanpak door te ondersteunen op diverse leefgebieden als de situatie er om vraagt. Wij zetten mensen in hun kracht en laten ze in hun waarde. En we bieden perspectief. Ruimte om buiten kaders te denken, vinden wij belangrijk.


Op die manier ondersteunen wij mensen zodat ze op een volwaardige manier mee kunnen doen in de maatschappij.