niet tevreden?

Onze medewerkers doen hun uiterste best om goede hulp en ondersteuning te bieden. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over de gang van zaken. We vragen je dan om eerst in gesprek te gaan met de coach van Re-trac fijn thuis en jouw klacht te bespreken.


Wij nemen je klacht serieus. We hopen dat een gesprek al leidt tot verbetering of een oplossing. Is dat niet het geval? Dan heeft Re-trac fijn thuis een vertrouwenspersoon. Dit is een onafhankelijke en neutrale klachtenbehandelaar die uw klacht in behandeling neemt. In ons klachtenreglement staat beschreven hoe deze procedure verloopt.


- klachtenreglement


- klachtenformulier