ik werk bij de gemeente

Voor wie? 

Re-trac fijn thuis biedt begeleiding op het gebied van Wmo aan mensen die tijdelijk hulp nodig hebben om hun leven weer op orde te brengen. We zetten in op het versterken van de eigen kracht én de zelfredzaamheid van mensen.


We coachen op een respectvolle manier en gaan daarbij uit van gelijkwaardigheid. We zijn open, zonder oordeel, maar ook kritisch en gaan zoveel mogelijk uit van eigen kracht. Het doel is dat iemand op termijn weer zelfstandig mee kan doen in de maatschappij.


We zijn actief in verschillende gemeenten in Noord-Limburg en Zuidoost Brabant. 


Met welk doel?

Re-trac fijn thuis biedt ondersteuning bij de volgende doelen:


  • Het versterken van de eigen kracht én zelfredzaamheid;
  • Het opbouwen van een netwerk;
  • Het op orde brengen van de financiële situatie;
  • Het aanbrengen van structuur leven;
  • Het vinden van een passende daginvulling;
  • Het zoeken naar een geschikte woonplek;
  • Het omgaan met psychische problemen;
  • Hulp bij persoonlijke verzorging en huishoudelijke taken ;
  • Het realiseren van een gezondere levensstijl;
  • Het leren omgaan met verslaving.  

Onze werkwijze

Stap 1

De coach van Re-trac fijn thuis gaat eerst met de cliënt in gesprek om te ontdekken of er een klik is. Het is namelijk belangrijk dat de cliënt er een goed gevoel bij heeft, zodat hij of zij met vertrouwen het traject kan starten.


Stap 2

Samen kijken we naar de hulpvraag van de cliënt. We stellen een ondersteuningsplan op waarin beschreven wordt aan welke doelen gewerkt wordt en hoe we dit gaan doen.


Stap 3

Als de doelen duidelijk zijn gaan we van start. De coach van Re-trac fijn thuis is er wanneer dat nodig is. Gedurende het traject werken we samen aan de gestelde doelen.


Stap 4

Als alles goed verloopt, bouwen we de ondersteuning langzaamaan af, zodat de cliënt weer zelfstandig verder kan.