Over Re-trac fijn thuis

Wij geloven dat iedereen op een volwaardige manier mee kan doen in de samenleving, ongeacht je achtergrond, leeftijd, talenten of uitdagingen. Soms lukt dit door omstandigheden niet meer zelfstandig, dan bieden wij een steuntje in de rug.


Re-trac fijn thuis biedt individuele begeleiding aan iemand die tijdelijk hulp nodig heeft om zijn of haar leven weer op orde te brengen. Dit kan zijn in de vorm van ondersteuning bij het opbouwen van een netwerk, het op orde brengen van de financiële situatie, het aanbrengen van structuur, het vinden van een passende daginvulling, het zoeken van een geschikte woonplek of het omgaan met psychische problemen.


We zeten in op het versterken van eigen kracht én de zelfredzaamheid. Het doel is dat iemand op termijn weer zelfstandig mee kan doen in de maatschappij.   - Beleidsverklaring

Bij Re-trac fijn thuis:

  • Zijn we betrokken

Als mens en hulpverlener zijn we nauw betrokken bij jou als persoon. Als je onze hulp nodig hebt komen we bij jou thuis. We bekijken samen hoe wij jou kunnen ondersteunen en wat jij nodig hebt. Problemen zijn er om opgelost te worden. Waar nodig denken we ‘out of the box’. De samenwerking met onze partners is hierin erg belangrijk.


We zijn echte aanpakkers en doen wat nodig is. Als dat betekent dat we moeten helpen met verhuizen? Dan doen we dat gewoon. Wel altijd samen met jou. Als wij ons afvragen hoe het met jou gaat na een belangrijke gebeurtenis, dan wachten we niet tot het volgende begeleidingsmoment. We sturen je gewoon even een appje. Ons contact is laagdrempelig.


In onze begeleiding gaan we uit van wederzijds vertrouwen en gelijkwaardigheid. We zijn open, zonder oordeel, maar ook duidelijk en eerlijk als dat nodig is. We behandelen iemand met respect en verwachten dit respect ook terug.


  • Focussen we op wat iemand wél kan

We werken volgens de principes van Positieve Gezondheid. Mensen zijn niet hun aandoening, beperking of ziekte. We leggen juist de focus op jou als mens, op jouw talenten en mogelijkheden, jouw veerkracht en wat het leven voor jou betekenisvol maakt. Van daaruit is groei altijd mogelijk.Bieden we een totaalpakket

In onze ogen is het niet voldoende om vanuit een enkele invalshoek vraagstukken binnen het Sociaal Domein op te lossen. Uitdagingen zijn er vaak op meerdere leefgebieden. We werken daarom domeinoverstijgend en bieden zowel Wmo-ondersteuning als begeleiding/re-integratie vanuit de Participatiewet en het UWV. Hiermee versterken we de sociale basis in de breedte en zijn we in staat om jou te helpen op diverse leefgebieden als de situatie daar om vraagt. Wij geloven dat goed werk en een fijn thuis de basis vormen om je beste ik te zijn.


Zijn we samenwerkingsgericht

Vaak zijn er meerdere partijen betrokken bij een traject. Omdat je samen meer bereikt dan alleen zoeken we actief de samenwerking met onze partners. Ook maken we gebruik van jouw eigen netwerk en versterken we dit als dat nodig is. Samen dragen we de verantwoordelijkheid om jou verder op weg te helpen.


Daar waar jij dit niet zelf kan, voeren wij de regie. Hiermee bewaken we het traject en sturen we op vooraf gestelde doelen. De coach van Re-trac fijn thuis is slechts een passant die tijdelijk ondersteunt en jou de weg wijst. Het doel is dat je op termijn weer zelfstandig mee kan doen in de maatschappij.


  • Werken we snel en effectief

We werken in een klein team waardoor we snel en flexibel kunnen reageren op vragen van cliënten en opdrachtgevers. We zijn er voor iedereen! Zowel voor cliënten met een kleine als met een grote hulpvraag. Indien Re-trac fijn thuis niet de juiste hulp kan bieden, dan maken we gebruik van ons uitgebreide netwerk en zorgen we dat de juiste partij zo snel mogelijk in actie komt.